Філософія

Екзаменаційні білети: Білет-1-філос.doc Білет-2-філос.doc Білет-3-філос.doc Білет-4-філос.doc Білет-5-філос.doc Лекції: Додатки-до-лекцій-філос.doc Світогляд-і-філософія-епохи-Відродження.doc Тема-Філософія-її-походження.doc Тема-Українська-філософська-думка.doc Тема-Суспільство.doc Тема-Свідомість.doc Тема-Проблема-буття.doc Тема-Пізнання.doc Тема-Еволюція-філософських-поглядів.doc Тема-Діалектика.doc Модульний контроль 1: Варіант-1-модуль-філос107.doc Варіант-2-модуль-філос107.doc Варіант-5-модуль-філос107.doc Варіант3-модуль-філос107.doc Варіант4-модуль-філос107.doc Самостійні роботи: Сам-роб-2223.doc Сам-роб-21.doc Сам-роб-20.doc Сам-роб-1819.doc Сам-роб-16.doc Сам-роб-2627.doc Сам-роб-28.doc Самостійна-робота-список-107.doc Сам-роб-30.doc Сам-роб-13-15.doc Сам-роб-11.doc Сам-роб-910.doc Сам-роб-78.doc Сам-роб-5.doc Сам-роб-3-4.doc Сам-роб-1.doc Сам-роб-2.doc ККР.doc Контрольні-тести-до-М1_.doc Робоча-програма-для-економічних-спец..doc